FC Fredericia har netop afholdt generalforsamling for året 2022 hvoraf det fremgår, at det i et svært sportsligt år 2022 er lykkedes at opnå et positivt resultat på 22 tkr.

Egenkapitalen udgør herefter godt 100 tkr., og gælden i form af Coronalån etc. er nedbragt fra 6,8 mio. kr. til 4,4 mio. kr.

Resultatet er opnået på baggrund af en rekord stor omsætning, hvilket primært skyldes en stigning i sponsorindtægterne samt salg af spillere.

På den negative side har TV-indtægterne været markant mindre grundet dårligere placering end forventet, samt udgifter til spillertruppen har ligeledes været større end sidste år.

FC Fredericia gennemførte i sommeren 2022 en kraftig foryngelse af spillertruppen, samt salg af enkelte profiler, hvilket har betydet, at det har taget tid at få stablet et nyt slagkraftigt mandskab på benene.

Såfremt det lykkes at holde den nuværende trup nogenlunde intakt, vil klubben stå stærkt frem mod den kommende sæson.

Yderligere information kan indhentes hos:

Direktør Stig Pedersen 40514399

Formand Morten Rahbek 20205722