Den 26. marts blev der afholdt generalforsamling i FC Fredericia.

Med en 6. plads i Nordic Bet Ligaen og en semifinaleplads i Sydbank Pokalen er året 2018 fra et sportsligt synspunkt absolut godkendt.

Bestyrelsen er samtidig tilfreds med for andet år i træk at kunne opnå et positivt økonomisk resultat. For 2018 udgør resultatet 142.000,- kr. Dette resultat har kun kunnet opnås gennem en stram fokusering på omkostningerne. Med begrænsede økonomiske ressourcer vil der fortsat være stærk fokus på at opretholde en økonomi i balance for det kommende år.

Det er bestyrelsens forventning, at FC Fredericia vil fortsætte den positive sportslige udvikling i 2019, og dermed spille med om de øverste pladser i Nordic Bet Ligaen.

Med venlig hilsen

Morten Rahbek, Formand FC Fredericia  20205722

Stig Pedersen., Direktør 40514399