FC Fredericias

Fælles ordensreglement

Ordensregler

Følgende gælder for området på og omkring Monjasa Park

 • Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver dig ret til ophold på Monjasa Park, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
     
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale. (dette gælder kun, hvis der står plads på billetten)
     
 • Optagelse af levende billeder eller lyd og videregivelse af informationer fra kampen, tribuner og de øvrige områder på Monjasa Park til kommercielt brug er ikke tilladt – uanset fremgangsmåde.
     
 • Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt.
     
 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
     
 • Videoovervågning på Monjasa Park kan forekomme af sikkerhedshensyn.
     
 • Overtrædelse af FC Fredericias ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra Monjasa Park. Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.
     
 • Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
     
 • Ovenstående punkter er ikke udtømmende.
     

   

 

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen.
Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion.
Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion.
Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere.
Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på Monjasa Park, for personer der er ramt af karantæne.
Ophold på Monjasa Park eller forsøg på at tage ophold på Monjasa Park af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på Monjasa Park.
Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

 

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

 

At medbringe dyr på Monjasa Park (undtaget er politi og førerhund).
Det er ikke tilladt at medbringe dyr, som f.eks. hund eller andet på Monjasa Park.

 

For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Monjasa Park eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til FC Fredericia, uanset hvor arrangementet afvikles.

Støt fodbolden i Fredericia

Bliv en del af Fredericias stærkeste erhvervsnetværk

Hjemmebane

Monjasa Park
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia

Følg os her

Kontakt os