Vi påtager os et ansvar for at fastholde unge mennesker i uddannelsessystemet

FRA BÆNKEN TIL BANEN
 
CSR i FCF

FC Fredericia og Fredericia Kommune hjælper de unge

Vidste du, at FC Fredericia og Fredericia kommune sammen påtager sig et ansvar for at fastholde unge mennesker i uddannelsessystemet, hvilket har været en stor succes de sidste mange år.

FC Fredericia stiller trænere, tøj mm. til rådighed for de unge mennesker to gange om ugen, hvor der trænes og snakkes fodbold på livet løs i omgivelserne omkring Monjasa Park.

Projektet har nu kørt i over 5 år i samarbejde med Fredericia kommune og nogle af vores sponsorere. Det er med projektet lykkes at fastholde de unge mennesker i uddannelsessystemet, hvilket er hele tanken bag projektet.

Som sponsor i FC Fredericia er man med til at projekter, som disse kan føres ud i livet.

Vi vil meget gerne stå til rådighed for jer, hvis I har brug for yderligere information omkring projektet.

Nedenfor beskrives tankerne bag projektet, og hvorfor det blev startet op i sin tid.

Projektbeskrivelse

Der er desværre stadigvæk brug for en styrket indsats i unges overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelserne, jf. 95% målsætningen, hvor man kan stille spørgsmål ved, hvorvidt der tages tilstrækkeligt udgangspunkt i elevernes egne forudsætninger for gennemførelse.

Tidligere undersøgelser viser, at under 80% på landsplan gennemfører EUD´s grundforløb, og at kun ca. 50% gennemfører den erhvervsfaglige uddannelse.

Der er dog en del usikkerhed omkring, hvor præcis det sidste tal er, da en del af dem, der frafalder, starter på en ny erhvervsfaglig uddannelse, og derved fremkommer flere gange i statistikken.

Der er mange grunde til frafaldet på ungdomsuddannelserne. Manglende interesse peger mange af de unge på i en undersøgelse, hvor private problemer blev pointeret af ca. 1/4 som betydning for deres frafald.

Forskning – gennemført af Mads Hermansen, professor ved Institut for Psykologi – SDU, kan fastslå ganske mange sammenhænge mellem de fysiske aktiviteter og faglige fremskridt i skolen, hvor:

  1. idræt er en af de signifikant afgørende faktorer i forhold til selvværd og positiv skolefortælling
  2. graden af mobning reduceres i takt med, at man bevæger sig i skolen
  3. oplevelsen af godt helbred hænger signifikant sammen med, om man går til idræt uden for skolen

Dette er baseret på 50 studier og viser en klar sammenhæng mellem forskellige former for fysisk aktivitet (skolebaseret fysisk aktivitet, klassebaseret fysisk aktivitet, aktivitet i pauser, skoleorganiserede fysiske aktiviteter uden for skoletid m.v.) og faglige fremskridt i skolen.

Sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning og forskningsresultater vil der gøres brug af erfaringer og analyser, der er lavet om sammenhængen mellem elevers egne forudsætninger, uddannelse og fysisk aktivitet til at fremme uddannelse og gennemførelse af ungdomsuddannelser.

Der vil særligt være fokus på overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse samt fastholdelse i ungdomsuddannelsen med fokus på de elever, der vurderes at være i risiko for frafald med baggrund i usikkerhed omkring egne forudsætninger. Den fysiske anvendte aktivitet for projektets fokus er primært fodbold, men ikke almindelig fodbold.

Det primære formål er igennem et helt særligt samarbejde mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser, idrætsklubber og en professionel klub er at styrke og dermed udvikle elevers sociale- og personlige forudsætninger for at sikre elevernes overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse og samtidig fastholde eleverne fra ungdomsuddannelserne i ungdomsuddannelserne.

Sekundært vil projektet integrere skole, hjem, fritidslivet sammen med udgangspunkt i en mangeårig dansk tradition for frivilligt arbejde i foreninger og klubber. Denne særlige form for dansk sammenhængskraft er nødvendig for, at det lokale område bedre kan sikre, at de unge får de bedste vilkår til at blive aktive og dermed en integreret del af samfundet. Denne tradition skal ligeledes være en del af fundamentet for at projektet lever efter endt tilskudsperiode.

 

 

Støt fodbolden i Fredericia

Bliv en del af Fredericias stærkeste erhvervsnetværk

Hjemmebane

Monjasa Park
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia

Følg os her

Kontakt os