relationer og fællesskab

Netværk i Fredericia FC
Netværk

NETVÆRK I FC FREDERICIA

FC Fredericia driver én veletableret erhvervs netværks-gruppe ved siden af alle de gode oplevelser på Monjasa Park og andre sponsorarrangementer.

Netværket har været en stor succes over flere år og vi oplever stor interesse for at deltage i vores netværks-gruppe.

I øjeblikket deltager ca. 35 lokale virksomheder i vores netværks-gruppe.

FORMÅL

Formålet med dette netværk er at skabe relationer imellem vores sponsorer og styrke fællesskabet omkring FC Fredericia.

Som medlem af netværks-gruppen kommer du til at møde nye mennesker, som du vil skabe et tæt bånd til gennem adskillige netværks-møder og andre arrangementer.

Som deltager i FC Fredericias netværks-gruppe, kan man have forskellige hensigter med netværket. Netværket bliver brugt til at skabe nye kunde-, partner- og leverandør relationer, vidensdeling, personlig udvikling, sparring, få inspiration og til at løse konkrete udfordringer i ens egen virksomhed.

INDHOLD

Mødeindholdet vil variere fra gang til gang, og der vil blive sendt agenda ud inden hvert møde.

Eksempler på indhold:

  • Fagligt oplæg fra ekstern person
  • Virksomhedsbesøg
  • Lær din netværker at kende

Udover netværks-møderne på Monjasa Park, så bliver alle deltagere inddelt i grupper á 5-6 personer. Grupperne har til opgave at mødes ude hos hinanden minimum én gang mellem hvert netværks-møde på Monjasa Park.

Formålet med grupperne er at pleje sit nære netværk, lære hinanden bedre at kende, præsentere sin virksomhed og skabe bedre relationer.

Der laves nye grupper to gange om året, så man har mulighed for at skabe relationer til flere af de andre netværkere.

Grupperne bestemmer selv hvor ofte de mødes og vi oplever stor succes med vores gruppe inddeling, da nogle af de “gamle” grupper stadig mødes ved siden af deres “nye” grupper.

I FÅR

10 netværksmøder inkl. forplejning – altid en onsdag midt/sidst på måneden.
Tidspunkt: 07.30 – 09.30. Sted: Monjasa Park, thansen.dk Lounge.

Inddeling i teams
Minimun otte gruppemøder hvor I har mulighed for at pleje det nære netværk.

DET MED SMÅT

Netværket arrangeres i samarbejde med Plus Concept.

For at få muligheden for at deltage i netværket, skal man have tegnet som minimum et erhvervspartner sponsorat hos FC Fredericia til 22.500 kr. + moms.

Netværket er tilkøb til sit sponsorat og prisen er 6.500 kr. + moms inkl. forplejning.

For yderligere information
og tilmelding:

CHRISTIAN HOLM JOHANSEN
cj@fcfredericia.dk
+45 4180 8032

Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia
Tlf. +45 7592 7766

Støt fodbolden i Fredericia

Bliv en del af Fredericias stærkeste erhvervsnetværk

Hjemmebane

Monjasa Park
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia

Følg os her

Kontakt os